Dante Daniel Hartl 


Adresa


Web:  www.dantedanielhartl.com

Adresa:

Otevřeno:
sobota: 15.00 - 20.00
neděle: 15.00 - 20.00


Dante Daniel Hartl je vizuální umělec s postkonceptuálním přístupem k médiu klasické malby, kterou studoval v ateliéru Jiřího Černického a Michala Novotného na pražské UMPRUM. Způsob Dantovy výtvarné reflexe je založen na širokém spektru motivů a nesporné odvaze překračovat konvence a hranice běžných zvyklostí. Jeho díla jsou tvořena pečlivě vybranými artefakty, které pracují se známým kulturním povědomím a ikonickými interpretacemi.