Dante Daniel Hartl 


Adresa


Web:  www.dantedanielhartl.com
Otevřeno: sobota i neděle

Dante studuje v ateliéru malby na pražské UMPRUM. Jeho tvorba se vyznačuje silnou vizualitou a precizně vybranými tématy, které zpracovává se svým specifickým černým humorem. Paralelně k tomu se také zabývá post-konceptuálními přístupy k médiu malby jako závěsného obrazu a Polaroidovému dokumentování svého hýřivého nočního života.