14.—16. 6. 2024Garage gallery


Adresa

Vítkova 247/7a
186 00 Praha 8-Karlín

Web: www.garagegallery.info
iG: @garagegallery_pragueOtevřeno:

neděle 16. 6. 10.00–18.00
Garage Gallery je nezávislý prostor, sestávající z galerie pro současné umění, uměleckých ateliérů a rezidenčních programů. Od založení v roce 2018 v pražském Karlíně se zaměřujeme na prezentaci začínajících i etablovaných umělců a umělkyň. Vyhledáváme různé formy současného myšlení a snažíme se tak o vzájemné provázání lokální i mezinárodní umělecké scény. Garage Gallery je otevřeným prostorem pro multimediální výstavy a doprovodné programy, kterými jsou přednášky, workshopy a čtení.

Od svého založení Garage Gallery pořádá každý rok mezinárodní rezidenční program pro umělce/kyně a kurátory/ky, kteří je zakončenou výstavou. Poskytujeme ubytování a částečné krytí nákladů, můžeme nabídnout kontinuální práci na výzkumu a kreativním procesu. Zveme mezinárodní umělce a umělce s cílem pečovat a podporovat výměnu zkušeností a nových perspektiv.

Garage Gallery nabízí krátkodobé i dlouhodobé využití uměleckých ateliérů v objektu.


Otevřené ateliéry rezidentů v Garage gallery

Olga Krykun
Ondřej Petrlík
Max Van Olffen
Fraser Brocklehurst
Jana Šindelová
Michal Motyčka


Olga Krykun

Olga Krykun (1994, Oděsa, Ukrajina) získala bakalářský titul na UMPRUM v ateliéru supermédií a pokračovala zde i v magisterském studiu v ateliéru malby (Jiří Černický, Michal Novotný) , které dokončila v roce 2021. Její diplomová práce byla nominována v rámci StartPoint Prize. Během studia absolvovala mezinárodní stáže na T.E.I. v Athénách, The Department of Photography and Audiovisual Arts, na Konstfack – University of Arts, Crafts and Design ve Stockholmu a na National Taiwan University of Arts. V roce 2022 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezi médii, v nichž Olga Krykun tvoří, převažuje malba, video a objekt ze kterých autorka následně vytváří komplexní instalace. Kombinací prvků fiktivního vyprávění s odkazy na reálné kulturně a společensky používané symboly vytváří rozporuplnou mytologii současné doby. Její praxe je silně založena na prvcích intuice, emocí a osobní zkušenosti, které jsou zpracované s výraznou vizuální stylizací a specifickou estetikou, díky čemuž její díla připomínají surreálné vize či jakýsi snový trans, jehož výsledkem je velice
sugestivní divácký zážitek.           
Ondřej Petrlík

Ondřej Petrlík žije a tvoří v Praze a Pardubicích (Česká republika). Absolvoval ateliér Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy (Akademie výtvarných umění, Praha). Z mezinárodních studií je důležité zmínit stáž u Hanse Petera Adamskiho (Hochschule für Bildende Künste, Drážďany). V Petrlíkových rozměrných plátnech a keramice nacházíme bujné inspirace živoucí přírodou, zároveň však jeho obrazy vypráví příběh okázalého vnitřního světa životní zkušenosti a fantaskní až surrealistické abstrakce. Jeho dílo na první dojem působí hravě až dětsky naivním dojmem pro svou čistotu vzezření, avšak jakmile jednou vstoupíme, vydáme se do skrytých sfér plných poztrácených symbolů a vzpomínek. Postupně se nám vyjeví celá škála vodítek a klíčů k pochopení jeho lyrické exprese jakožto pojmu jímž bychom velkoryse mohli vyjádřit citlivou poezie vyprávějící hloubku umělcova projevu. Jeho dílo nám následně propůjčí zcela nový vhled do mnohavrstvých krajin, v níž se nám jako z mlhy vyjeví svět kolem nás včetně bohatství vycházejícího z tradic a kultury jakožto dotek staletého českého dědictví. Práce Ondřeje Petrlíka je velmi dobře přijímána na české (Praha, Brno, Litomyšl), tak i mezinárodní scéně (Lipsko, Basilej).                          
Max Van Olffen

Max van Olffen je nizozemský umělec. Vystudoval Královskou akademii výtvarných umění  v Haagu. Ve své praxi využívá různá média, tradiční i současná, aby zkoumal náš vztah k hmotné kultuře. Prostřednictvím jemných i zjevnějších náznaků zkoumá, jak utváříme materiál kolem nás a jak on utváří nás a naši historii. Jeho artefakty nám dávají ochutnat, jak značíme, šperkujeme, vystavujeme, interpretujeme, zakrýváme a odkrýváme ve snaze fungovat jako materiální zrcadlo.                                                                             


Fraser Brocklehurst

Fraser Brocklehurst vyrůstal v Bilsdale, Yorkshire. Po studiu výtvarného umění na Manchester Polytechnic pracoval s několika galeriemi a ateliéry. V Praze žije od roku 1998.                        
Jana Šindelová

se narodila 23. 7. 1970 ve Šternberku, je vizuální umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Studovala výtvarnou výchovu na PdF a teorii a dějiny umění na FF UP v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (Jiří Lindovský, Milan Knížák) a Mezinárodní letní akademii umění v Salzburku u Kiki Smith. V disertační práci Václav Cigler a jeho škola (UK Praha, 2015) analyzovala pohled umělce a pedagoga Václava Ciglera na výtvarné umění přes vnímání pohybem, prostorem a časem. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C., Galerie Klatovy / Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v  zahraničí. Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili přes 100 projektů a výstav a vydali 9 publikací. Je spoluautorkou monografie Václav Cigler: prostory/projekty (2009) a dalších publikací, např. Steven Henry Madoff Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason (2010), Václav Cigler, Michal Motyčka AKČYTOM RELGIC (2016), Václav Cigler, Michal Motyčka Jsme 100/We are 100, Otevřený hrob/The open Tomb, Událost místa/Spatial occasion (2018), Václav Cigler Kresby/Drawings (2019), Václav Cigler, Michal Motyčka Světelné pole/Light Field (2019), Cigler, Motyčka, Tizian (2021).                           Michal Motyčka

se narodil 18. března 1974 v Praze, je umělec a architekt. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995– 2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v Corning Museum of Glass v USA, v dánském Ebeltoftua Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.                          


Kontakt


openstudiosprague@gmail.com

Chcete pomoci s investicí do umění nebo byste rádi navštívili ateliér zastoupeného umělce? Ozvěte se nám.
Grafický design a web: David Babka