Inkubátor Krenovka


Adresa

Husitská 22
Praha 3-Žižkov
Web: https://inku-kren.tumblr.com
Otevřeno: sobota i neděle

Inkubátor Krenovka je nově vznikající prostor pro kreativní tvorbu a dialog mezi lidmi. Můžete zde nalézt celkem 9 ateliérů, které se pomalu začínají obsazovat. Pro nedostatek dostupných pracovních prostor v centru Prahy se je rozhodli založit umělci sami. Jejich hlavním cílem je vytvořit příjemné prostředí pro tvorbu a případné sdílení zkušeností lidem z různých uměleckých disciplín.

  • Navštivte výstavu probíhající skrz ateliérové prostory s kurátorkou Kristýnou Péčovou a také další doprovodný program v podobě performance Nikoly Rácové, promítání Matěje Pokorného a jógy s Alefem.


Rezidenti Inku Krenovka

Matouš Hrbek
Anna Wyrwa
Tomáš Pánek
Julija Osvec
Tomáš Červený
Oskar Hořánek
Matěj Pokorný
Barbora Dayef
Martina Zachrlová
Veronika Olejárová
Dominik Bek


Matouš Hrbek

 Ve své práci se zabývá průzkumem asociací, které čerpá z dětství a vlivů, které ho inspirují. Od figury po předmět, který kolísá na hranici objektu a persony. Subjektivně reflektuje, jak události, tak objektivní realitu, stromy, předměty nebo vzpomínky či traumatické zkušenosti.
Ve Svých obrazech řeší rozklad zadní části obrazu, která se prolíná s předním plánem ve snaze o novou informaci, tu intuitivně hledá a volně přebírá jako symbol. Tato metoda nahrává čtení obrazů a zároveň je cyklí do sérií. Obraz tak navazuje a otevírá řešení pro dalš zásah, redukci či překopání předešlých postupů. 
IG @matoushrbek


Tomáš Pánek

Tomáš Pánek se věnuje komiksu a ilustraci. Vystudoval obor Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Aktuálně pracuje na komiksu Battery-Head pro magazín Legalizace kde se zabývá psychedelickými zážitky různými stavy vědomí. Dále se zajímám o animaci a filmovou tvorbu.
IG @dreadful_pictures
@redpanstudio


Tomáš Červený

Animátor a scénárista.
Studoval sochařství na Košické FUTUKE. Má bakalářský titul z animace a magisterský z oboru intermédií, oba obory absolvoval na Plzeňské FDULS.
V současnosti pracuje jako stop motion animátor na celovečerním loutkovém filmu Filipa Pošívače. Ve volném čase experimentuje s frekvenční tendencí noise hudby. Rád také tvoří eklektické mini-objekty v kterých se projevuje hlavně téma domova a nostalgie.
Aktuálně také pracuje na post-produkci diplomového filmu.
IG @bitr00t
@redpanstudio

Anna Wyrwa

Ve své práci se věnuji převážně malbě, nebo reliéfu. Zkušenosti z těchto médií přesahují do tvorby oděvu a tetování. V současné době se v malbě zabývám tématem květin, ve kterém sleduje jejich historický kontext a zkoumá malířské techniky jako prostředek pro vyjádření motivů pomíjivých, intuitivních a jak se toto téma může aktualizovat v současné malbě. Aktuálně studuje Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru sochařství.
IG @wwvana_
@wwyra_tattoo


Julija Ovsec

Ukončila magisterské studium Literatury a literární teorie na Univerzitě v Lublani a v současné době píše doktorát na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své doktorské disertaci se věnuje zkoumání ženských spisovatelek ve slovinské literatuře, které dobu a místo literárního děje zasadily do druhé světové války. Pozornost věnuje především překonávání traumat prostřednictvím literatury a zkoumání literatury jako památníku historie, nebo jako propagandistického textu. Zároveň sleduje politické proudy a ideologie, které působily na tvorbu textu a doprovázely jej či charakterizovaly. V práci se také zaměřuje na vypodobňování žen, respektive jak jsou vypodobňovány, jaké mají role a jaká je jejich symbolická či metaforická hodnota. Autorky jsou často vynechány z literárních kánonů, zatímco jejich díla zůstávají nezkoumaná a neprojednávaná. Ve své disertaci problematizuje ženu jako autorku, ženu jako čtenářku a ženské psaní (écriture féminine). Pracuje jako literární kritička a textařka.


Oskar Hořánek

Studuje pátý ročník Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jiřího Petrboka a Martina Gerboce. První dva roky strávil v ateliéru grafiky I. doc. Dalibora Smutného a Pavla Peciny.
Věnuje se převážně malbě s přístupem spíše kresebným a grafickým. Stěžejním tématem jeho tvorby je duševní samota, která je občas protkána našim absurdním jednáním ve snaze se z ní vymanit.
IG @oskarhoranek


Matěj Pokorný

Matěj Pokorný je umělec neomezující se médiem. Na střední škole studoval řezbu a produktový design, a v prvním ročníku na akademii výtvarných umění sochu u Lukáše Rittsteina, v druhém ročníku přestoupil na kresbu pod vedením Jiřího Petrboka, kde se začal naplno věnovat malbě. Vztah k sochám a prostoru ale neutichl, a nadále tvoří i objekty, kostýmy, rekvizity a kulisy do videí, videoklipů a experimentálních filmů, na kterých se podílí s uměleckou platformou binec. K natáčení a videotvorbě měl také odjakživa vřelý vztah, a v současné době se natáčení intenzivně věnuje na Famu, v centru audiovizuálních studií.
IG @money_doggo
@binec_entertainment


Martina Zachrlová

“Jmenuji se Mamba a tvořím stylem pokus omyl. Pohybuji se na pomezí designu a výtvarného umění. Od porcelánových produktů, přes malbu a digital art až k tvorbě s vintage kousky. V malbě se inspiruji africkými motivy a krásou žen. V produktovém designu zas vyhledávám přírodní textury a pídím se po vlastnostech materiálů. Můj art má svůj specifický živelný rukopis. Studium jsem odstartovala na střední umělecké škole v Brně v oboru grafický design. Pak jsem pokračovala studiem architektury. Magisterský titul jsem si odnesla z oboru produktového designu v Praze na ČVUT.
Baví mě mít přehled ve více oborech. Cítím, že by se mezi sebou měly prolínat a vzájemně se inspirovat a ovlivňovat.”

IG: @martina.zachr/ @prknoart / @boziporcelan @mamba_cz

Barbora Dayef

 V současné době se zabývá intermediálním prostorem mezi sochou, kde dominuje materiál jako stěžejní téma. Vychází z monumentální tektoniky historických architektonických forem, které podrobuje zkouškám v nových situacích. Motivem interakcí mezi sochou a zásahem performera jsou často mytologické konstrukty starověkých kultur.
Diplomovala v roce 2019 v Ateliéru Sochařství na UMPRUM, v průběhu studií ji ovlivnila stáž na National Academy of the Arts v Oslu, v ateliéru Intermediální konfrontace II. na AVU, nebo pracovní stáže v galeriích State of Concept a Hot Wheels v Athénách.
IG @barboradayef


Veronika Olejárová

Veronika studuje na Pražské UMPRUM v ateliéru Dominika Langa, který si historicky nese název Sochařství. Hlásila se na něj z oboru Ilustrace, kterou na brněnské ŠUŘce vedl Pavel Dvorský. Sama se ve své tvorbě nevyhranila v žádném médiu a prolínají se v ní performance, videoart, ilustrace, autorské knihy i organizační tendence. Zkoumá možnosti komunikace, fungování ve veřejném prostoru či systému byrokracie.
IG @olejvera.


Dominik Bek

Dominik studuje na Pražské UMPRUM v ateliéru Sochařství pod vedením Dominika Langa. Předtím studoval Multimediální tvorbu na SSAKHK. Toto mělo velký vliv na jeho uměleckou praxi, která se neváže na jediné médium, ale pohybuje se od objektů, přes video,
instalace a v současné době tíhne ke šperku.
IG @dominikdominidomindomidomdod