Inkubátor Krenovka


Adresa

Husitská 22
Praha 3-Žižkov
Web:  https://krenovkainkubator.cz/

Otevřeno:
Pátek    15:00-20:00
Sobota 10:00-15:00
Neděle 15:00-20:00


Inkubátor Krenovka je prostor pro kreativní tvorbu a dialog mezi lidmi. Pro nedostatek dostupných pracovních prostor v centru Prahy se je rozhodli založit umělci sami. Jejich hlavním cílem je vytvořit příjemné prostředí pro tvorbu a případné sdílení zkušeností lidem z různých uměleckých disciplín.

Rezidenti Inku Krenovka

Jan Rajmont
Jan Hladík
Klára Lázničková
Valentína Římalová
Anna Wyrwa
Tomáš Pánek
Tomáš Červený
Oskar Hořánek
Matěj Pokorný
Barbora Dayef
Martina Zachrlová
Veronika Olejárová
Dominik Bek


Jan Rajmont

Ve své práci se věnuje především audiovizuální tvorbě, nejčastěji krátkým minutovým videím a fotografii, ale experimentuje i s jinými uměleckými formami, jako je performance, psaní uměleckých textů nebo divadelní dramaturgie. V tuto chvíli studuje na brněnské FaVu v ateliéru performance, pod vedením Julie Bena a Jakuba Jansy. Nyní pracuje v divadelním spolku Farma v Jeskyni.


Tomáš Pánek

Tomáš Pánek se věnuje komiksu a ilustraci. Vystudoval obor Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Aktuálně pracuje na komiksu Battery-Head pro magazín Legalizace kde se zabývá psychedelickými zážitky různými stavy vědomí. Dále se zajímám o animaci a filmovou tvorbu.
IG @dreadful_pictures
@redpanstudio


Tomáš Červený

Animátor a scénárista.
Studoval sochařství na Košické FUTUKE. Má bakalářský titul z animace a magisterský z oboru intermédií, oba obory absolvoval na Plzeňské FDULS.
V současnosti pracuje jako stop motion animátor na celovečerním loutkovém filmu Filipa Pošívače. Ve volném čase experimentuje s frekvenční tendencí noise hudby. Rád také tvoří eklektické mini-objekty v kterých se projevuje hlavně téma domova a nostalgie.
Aktuálně také pracuje na post-produkci diplomového filmu.
IG @bitr00t
@redpanstudio

Anna Wyrwa

Ve své práci se věnuje převážně malbě, nebo reliéfu. Zkušenosti z těchto médií přesahují do její tvorby oděvu a tetování. V současné době se v malbě zabývá tématem květin, ve kterém sleduje jejich historický kontext a zkoumá malířské techniky jako prostředek pro vyjádření motivů pomíjivých, intuitivních a jak se toto téma může aktualizovat v současné malbě. 
IG @wwvana_
@wwyra_tattoo


Jan Hladík

Ve své volné tvorbě se dosud věnoval objektu, soše a prostorové instalaci. Zároveň se zabývá prací s barvami a malbou. Jeho dlouhodobějším tématem je vizuální a informační smog ve veřejném prostoru, v malbě se v návaznosti na to snaží nepřehlcovat diváka množstvím informací, s odkazem na to, že v současnosti je jednotlivec pod obrovským informačním tlakem (reklama, ideologie, politika, marketing...) Mimo vlastní volnou tvorbu je jehopracovní náplní výtvarné obory ve filmovém průmyslu. Je loňským absolventem Ateliéru Intermediální tvorby 1 na AVU.


Valentína Římalová

Ve svém ateliéru se věnuje keramické tvorbě, která je zaměřená na čajové příslušenství. Momentálně se soustředí na čajové šálky vytáčené na hrnčířském kruhu. Dále má v plánu rozšířit svoji tvorbu o keramické sošky s podobnou tématikou vytvořené z nevyužitého materiálu. Tvorba v ateliéru je její vedlejší činností, primárně se věnuje studiu na filozofické fakultě obor etnologie a kulturní antropologie.
IG @valentina_rimalova

Matěj Pokorný

Matěj Pokorný je umělec neomezující se médiem. Na střední škole studoval řezbu a produktový design, a v prvním ročníku na akademii výtvarných umění sochu u Lukáše Rittsteina, v druhém ročníku přestoupil na kresbu pod vedením Jiřího Petrboka, kde se začal naplno věnovat malbě. Vztah k sochám a prostoru ale neutichl, a nadále tvoří i objekty, kostýmy, rekvizity a kulisy do videí, videoklipů a experimentálních filmů, na kterých se podílí s uměleckou platformou binec. K natáčení a videotvorbě měl také odjakživa vřelý vztah, a v současné době se natáčení intenzivně věnuje na Famu, v centru audiovizuálních studií.
IG @money_doggo
@binec_entertainment


Martina Zachrlová

“Jmenuji se Mamba a tvořím stylem pokus omyl. Pohybuji se na pomezí designu a výtvarného umění. Od porcelánových produktů, přes malbu a digital art až k tvorbě s vintage kousky. V malbě se inspiruji africkými motivy a krásou žen. V produktovém designu zas vyhledávám přírodní textury a pídím se po vlastnostech materiálů. Můj art má svůj specifický živelný rukopis. Studium jsem odstartovala na střední umělecké škole v Brně v oboru grafický design. Pak jsem pokračovala studiem architektury. Magisterský titul jsem si odnesla z oboru produktového designu v Praze na ČVUT.
Baví mě mít přehled ve více oborech. Cítím, že by se mezi sebou měly prolínat a vzájemně se inspirovat a ovlivňovat.”

IG: @martina.zachr/ @prknoart / @boziporcelan @mamba_cz


Oskar Hořánek

Studuje pátý ročník Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jiřího Petrboka a Martina Gerboce. První dva roky strávil v ateliéru grafiky I. doc. Dalibora Smutného a Pavla Peciny.

Věnuje se převážně malbě s přístupem spíše kresebným a grafickým. Stěžejním tématem jeho tvorby je duševní samota, která je občas protkána našim absurdním jednáním ve snaze se z ní vymanit.
IG @oskarhoranek

Barbora Dayef

 V současné době se zabývá intermediálním prostorem mezi sochou, kde dominuje materiál jako stěžejní téma. Vychází z monumentální tektoniky historických architektonických forem, které podrobuje zkouškám v nových situacích. Motivem interakcí mezi sochou a zásahem performera jsou často mytologické konstrukty starověkých kultur.
Diplomovala v roce 2019 v Ateliéru Sochařství na UMPRUM, v průběhu studií ji ovlivnila stáž na National Academy of the Arts v Oslu, v ateliéru Intermediální konfrontace II. na AVU, nebo pracovní stáže v galeriích State of Concept a Hot Wheels v Athénách.
IG @barboradayef


Veronika Olejárová

Veronika studuje na Pražské UMPRUM a ve své tvorbě se nevyhranila v žádném médiu, ale spojnicí mezi těmi, která využívá (kresba, video, performance, socha, ilustrace), jsou organizační schopnosti. Tématem pro ni je propojitelnost člověka s dalšími lidmi a možnostech jejich fungování, ať už z pohledu (ne)možnosti komunikace, organizace, moci či systematizace. Věnuje se produkci festivalů a subjektů.
IG @olejvera.


Dominik Bek

Dominik studuje na Pražské UMPRUM v ateliéru Sochařství pod vedením Dominika Langa. Předtím studoval Multimediální tvorbu na SSAKHK. Toto mělo velký vliv na jeho uměleckou praxi, která se neváže na jediné médium, ale pohybuje se od objektů, přes video,
instalace a v současné době tíhne ke šperku.
IG @dominikdominidomindomidomdod


Klára Lázničková

Klára je klasickou malířkou a intermediální umělkyní. Zaměřuje se hlavně na malování, kresby, ilustrace, psaní básní, zpěv a další příležitostná vystoupení. Jsem součástí skupiny Globale Genocide a Tchibo family.

Její dlouhodobá témata jsou většinou založena na vizuální komunikaci. Většina mých projektů se týká vytváření, pozorování a studia - přírodních nebo umělých - utopických nebo distopických - prostředí a stanovišť.