14.—16. 6. 2024Koh-i-noor


Adresa

Vršovická 478
101 00 Praha 10–Vršovice

Otevřeno:
pátek 14. 6. 14.00–20.00
sobota 15. 6. 10.00–18.00
neděle 16. 6. 10.00–18.00
Otevřené ateliéry rezidentů v ateliéru Koh-i-noor


Martin Zvěřina
Laura Zvěřina
Kateřina Rafaelová
Anna Martynenko
Zebone


Martin Zvěřina

Martin Zvěřina (*1989) je intermediální umělec a hudebník, vystudoval v Ateliéru malby Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Absolvoval stáže a rezidence v Helsinkách, Berlíně a Linci. Ve své výtvarné tvorbě se pohybuje mezi médii malby, videa nebo instalace. V jeho hudební produkci se prolínají žánry ambient/noise a hudební avantgardy.
Web: martinzverina.bandcamp.com
          martinzverina.com/index.html                

Laura Zvěřina

Laura Zvěřina (*1993) se narodila v Nitře, studovala na Fakultě výtvarných umění v Brně u Václava Stratila v intermediálním ateliéru a v ateliéru malby u Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Autorka k práci přistupuje se specifickým typem humoru až groteskna. Veškerá autorská práce je formulovaná jako kdyby se děla jenom tak mimochodem. Něco se udělá a něco se vystaví, jen tak. Zkrátka není co jiného dělat. Podíváme se do trávy a něco se děje. Autorka v předchozí tvorbě často pracovala s pohyblivým obrazem. Příběh ve videích vyjevovala hrou se slovy. Vyprávění bylo jakýmsi prozkoumáváním, kam až je možné zajít. Zážitky – pocitové, tělesné a vizuální – byly ukazovány snově až bludně. Trochu tajemně, trochu absurdně, humorně. Promlouvaly k nám směšným skřítkovským hlasem – Třpyt (2020), Nevermore (2021) – místy nabývaly až pohádkového charakteru. Blouznění bylo podpořeno obsesivním přístupem ke slovům, zvláštním asociacím a jejich podivnému spojování. Nelineární parodické příběhy byly tvořeny fragmentárními trippy výpravami z podvědomí. Během lockdownů se forma Lauřiny práce samovolně proměnila, z videí se staly kresby a malby.

Kateřina Rafaelová

Kateřina Rafaelová (1994) absolvovala magisterské studium v Ateliéru malby 1 (pod vedením Vasila Artamonova a Marie Štindlové) na FAVU VUT v Brně. Mimo jiné se zúčastnila zahraničních stáží na Universitate de Arte si Design v rumunské Kluži (2017) a na Akademii Sztuk Pięknych ve Varšavě (2018). 
Rafaelová se ve své tvorbě doteď soustředila především na figurální malbu. V ní rozpracovává poetické výjevy, které jsou zasazeny do ambivalentního prostoru a světelné atmosféry. Scenérie obrazů Kateřiny Rafaelové nelze zařadit do žádné kokrétní historicko-společenské situace či specifické zkušenosti každodennosti, ale ani je nelze jednoduše kategorizovat skrze fantazijní prvky. Autorka se pohybuje právě v tomto rozmezí, které jí umožňuje formálními i obsahovými prostředky ohledávat motiv tajemna a znejišťovat estetickou zkušenost diváka.
Anna Martynenko

Anna Martynenko je umělkyně původem z Ukrajiny žijící v Praze. Absolvovala studium architektury v Kyjeve, které se ale momentálně aktivně nevěnuje a soustředí se na tvorbu v mnoha jiných médiích. První 4 roky po přestěhování žila v Brně kde se začala seznamovat s českou výtvarnou scénou.
Hlavním tématem její tvorby jsou lidé a jejich příběhy spojené s jejími vlastními vzpomínkami a zážitky. 
Studium architektury definovalo čistou a precizní estetiku tvorby - od základního tvaru až po finální barevnost. Ráda používá pastelovou škálu barev, díky kterýmž prožívá klid v momentu, který následně do své tvorby implementuje.
Hlavním médiem je malba, ale i instalace a vytváření kulis pro různé zakázky a vlastní obrazy - skládá jednobarevné instalace/ obrazy k dlouhodobé sérii vlastních fotografií.

Zebone

ZEB ONE (1982) je dalším z writerů, který překročil hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojil se ke stále sílícímu trendu posledních let charakteristickému postupným pronikáním jazyka graffiti do prostoru volného umění bez přívlastků.V rámci graffz-komunity patří už dlouho k nepřehlédnutelným individualitám, jejichž pozice je pevně daná a vymezená respektem v domácí oborové historii. Přestože, nebo právě proto, že už má ZEB ONE chvíle nejaktivnější činnosti nějaký čas za sebou, nabízela se - jako u jiných výrazných autorů - otázka, kam bude jeho další cesta směřovat. Odpověď na ni dává série výstav z posledních let, které poměrně jasně naznačují jeho další vývoj. Jakkoli jeho práce volně navazují i na obecnou linii geometrické abstrakce, ZEB ONE zůstává writerem také co se týče „témat“. Tohoto autora zajímají písmena, kterým věnuje veškerou malířskou pozornost. Nevnímá je symbolicky, nepřikládá jim význam odvozený například z osobní mytologie, nejsou pro něj kryptografickým prostředkem, neskládá z nich slova, nesnaží se ani o výčet. Soustředí se - tak jako vždycky - prostě jen na jejich tvary, barvy, případně vzájemné poměry.
Web: www.zebone.cz
IG: @zeboneKontakt


openstudiosprague@gmail.com

Chcete pomoci s investicí do umění nebo byste rádi navštívili ateliér zastoupeného umělce? Ozvěte se nám.
Grafický design a web: David Babka