14.—16. 6. 2024Ľubomír Ontkóc a Martina Hudečková


Adresa

                                                   

Kováků 788/10
150 00 Praha 5-Smíchov      

POZOR! Ateliér není volně přístupný z ulice, je nutné zazvonit na zvonek KERAMIKA a sejít o poschodí dolů.                                   

Otevřeno:
pátek 16. 6. 14.00-20.00
sobota 17. 6. 10.00-18.00
neděle 18. 6. 10.00-18.00


Křak


Jsme Martina a Ľubomír a dohromady tvoříme značku “Křak.” Společně sdílíme keramický ateliér, kde tvoříme své osobní projekty, ale někdy se naše vzájemná kreativita potká a dá vzniknout japonizujícím, malovaným českým krajinám na porcelánu.

Naši značku charakterizuje ruční malba aplikovaná pod glazuru na jednotlivý kus, a kaligrafické zpracování českých, ale i asijských motivů. Stejně jako japonismus v Čechách i my jsme byli ohromeni Japonskou estetikou. Stejným entuziasmem pak odevzdáváme naši energii v kurzech zaměřenými na prací s porcelánem.

Web: www.keramikakrak.cz
IG: @keramika.krak

Ľubomír Ontkóc (nar. 6. 6. 1989) je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě v oboru užitkové umění - keramika. Dnes žije a tvoří v Praze. Ve své tvorbě originálně kombinuje práci s keramikou, porcelánem a kamenem. Ke experimentování v této oblasti ho už během studia přivedl zájem o tradiční východoasijské glazury a jejich složení. Často se zde používají vyvřelé horniny vulkanického původu, různé lávy, andezit, čedič. Při svých prvních pokusech s tavením žuly začal objevovat široké možnosti využití tohoto materiálu ve vlastní keramické tvorbě. Žulu a další horniny vulkanického původu uplatňuje nejen ve formě glazur, se kterými pracuje novátorskými způsoby. Základem tohoto přístupu je neustálé experimentování a zároveň respekt k materiálu, kterému do velké míry nechává volnost. Důležitá je v tomto směru také naturálnost glazur, často přirozeně stékajících po povrchu vázy, kde se mohou naplno uplatnit různé struktury a textury roztavených hornin.

Web: www.ontkoc.sk
IG:  @lubomirontkocMartina Hudečková po dokončení studia na univerzitě J.E Purkyně a Pražské UMPRUM, se věnuje tvorbě, experimentu s keramickými materiály. Její tvorba je živelná a nepředvídatelná, od volně pojatých objektů až po design. Zkoumá procesy pod žárem výpalu, kde jsou jednotlivá díla bez vnějšího zásahu zachycena v procesu deformace.

Web: hudecekmartina.com
IG:  @hudecek_martina


Kontakt


openstudiosprague@gmail.com

Chcete pomoci s investicí do umění nebo byste rádi navštívili ateliér zastoupeného umělce? Ozvěte se nám.Grafický design a web: David Babka