Linda Klimentová a Vojta Horálek

Adresa

Vinohradská 147,
Praha 3
Na zvonku je Horálek.

Otevřeno:
pátek 10:00  - 20:00
sobota 10:00 - 20:00 


MgA. Linda Klimentová absolvovala malířský ateliér prof. Michaela Rittsteina na AVU v Praze (2006). Ve své volné práci se zabývá člověkem a jeho místem v krajině. Přirozenými i umělými
vodními světy, počasím, jeho náladovostí a proměnlivostí, jež určuje atmosféru obrazu, ale leckdy ovlivňuje i naše životní rozpoložení.
V kresbách, malbách a akvarelech Lindy Klimentové se
utopické představy o žitém světě, o nalezení ráje a pozemské spokojenosti prolínají s filmovou vizualitou (Melancholie) a snovými idylickými výjevy z parků a zahrad. Právě lehkost a nehmotnost
akvarelu postupně převáděná do malířských akrylových realizací (série Obrazy ze Zeleného ostrova) dokáže ideálně vyjádřit velikost malé změny a význam poznání, které získáváme
odstupem od sebe samých. Současná autorčina tvorba ( výstava cyklu obrazů Já jsem to jezero, já jsem ten les 2022) je reflexí
naší podivné a pohnuté přechodové doby, implicitně i s jejími posledními dějinnými událostmi. V posledních letech vystavovala
v Galerii Vltavín v Praze, v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech,
ve Výstavní síni Chrudim v Divadle K. Pippicha a ve galerii Chodovská tvrz. Žije a tvoří v Praze.

Vojtěch Horálek
(1983 v Praze) vystudoval v ateliéru Michaela Rittsteina na pražské AVU, kde absolvoval stáž na École supérieure d´art Aix en Provence. Od roku 2011 působí jak odborný asistent na Divadelní fakultě múzických umění v Praze. Zabývá se malbou, tvorbou objektů, grafikou a ilustrací. V malbě používá mnoho až
kutilských inovací, které formu nasměrovávají spíše do rodiny objektů. Důležitou skupinu děl napříč tematickými celky nazývá „použitelné umění“.(přenosná galerie, vaření v obraze)
Častými tématy Horálkových obrazů jsou jistá specifika naší společnosti. (V diplomní práci se např. věnoval fenoménu českého trampingu) Významnou složku Horálkovi práce tvoří
kutilství, jak formálně, tak obsahově. Materiálová hravost ve spojení s recyklací často vybízí k haptickému prožívání díla. V poslední době obrazy vybíhají do nízkého reliéfu pomocí polstrovaného plátna. Tématem posledního cyklu je koupání, očista a voda
v krajině, kontakt nahého těla s přírodou a jejími úkazy a živly.
V posledních letech vystavoval například v Nové galerii v Praze, Českém centru v Paříži, Rabasově galerii v Rakovníku a Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Ilustroval dětsk knihy Zloději tmy a Slůňadla. Žije a tvoří v Praze.