Lukáš Kania


Adresa

Bělocerkevská 58 
Praha 10 - Vršovice

Otevřeno:
sobota 15:00- 20:00
neděle 15:00 - 20:00

Ateliér se nachází v bývalé sušárně, ve sklepení, tak “vzhůru” do objevování Lukášovy tvorby

Lukáš vystudoval SUŠ v Ostravě obor Užitá malba. Svoji tvorbu nevnímá jako volnočasovou kratochvíli, ale jako regulérní práci. V začátcích byla jeho práce velmi realistická, v menší míře dělá i mimetickou malbu doteď.
V současné době u něj převažuje abstrakce, ke které má dva stěžejní přístupy a sice první je o složité, vypočítané modulaci, kde se soustředí na řemeslnou kvalitu; druhý přístup je opačného rázu a je založen na náhodě, překvapení, akci.
Není to rozhodně autor jednoho "stylu", tzv. styl má z jeho pohledu tendenci propadat do manýry.

IG @lukas.kania