15.—18. 6. 2023Oskar Felber 


Adresa

Komunardů 45 
Praha 7, 170 00 

Otevřeno:
pátek 16. 6. 12.00 - 20.00
   


Oskar Felber vystudoval Ateliér malby na katedře výtvarných umění
a intermédií na Fakultě umění v Košicích. Nyní žije a pracuje v jeho holešovickém ateliéru.Ve své práci se věnuje expresivní malbě, kterou propojuje s abstrakcí a figurou. Svou tvorbu také propojuje s jemností
a tvarosloví. 
Hlavním znakem Oskarových maleb je i výrazná patóznost, kterou dokáže diváka vtáhnout do děje na obraze.