Petra Skořepová

Adresa

Havlinova 1112/4
Praha 8-Kobylisy
Artbiom.cz

Otevřeno: neděle

Petra Skořepová studovala na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v ateliéru Kniha a tvarování papíru a na pražské AVU v Ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka a v Ateliéru sochařství Tomáše Hlaviny. Multimediální autorka se pohybuje napříč spektrem tvorby, edukace a osvěty, ovšem vždy se jedná o vztah člověka k environmentální problematice, udržitelnému způsobu vývoje okolního světa a zlepšení prostředí jak vnějšího, tak vnitřního, psychického. Vnímá úzkou propojenost vnitřních procesů a jejich vztah k ovlivňování okolního světa. Její site-specific instalace nebo objekty se zabývají zachováním přírodních procesů a života a ve své tvorbě ekologii vyjadřuje nejen ochranitelskými motivy a těmi veskrze ženskými, ale také je vnímá jako způsob mezilidské komunikace. Její tvorba reaguje na současný život v otevřenosti, neurčitosti, křehkosti a tajemství a předkládá příběh života, včetně komunitních projektů, aktivismu, ale zároveň pradávných mýtů a vnitřní spirituality. Často reaguje na odkaz přírody a krajiny feminy, kde je čas ritualizovaným cyklem Ženy a jejího života, ovšem zároveň se nachází v bezčasí transcendence.


Petra Skořepová založila webovou platformu Artbiom.cz a ekobuňku AVU.

Momentálně pracuje na založení keramického studia v Praze Kobylisích, kde se propojí  udržitelný design, umění a péče o duši.

V rámci Otevřených ateliéru Paraha zde bude v neděli 20.6. 2021 probíhat spolu s Lucií Králíkovou tvorba rituálních obětin pro společnou výstavu autorek v rámci Artrooms Moravany.