Studio Reál


Adresa

Dolní 16
Praha 4-Nusle 
IG: www.instagram.com/real_studio_real
Otevřeno:
sobota 10.00 - 20.00
neděle 10.00 - 20.00


Studio Reál je umělecké studio bádající na poli malby, kresby a objektu, které posouvají zastoupení umělci dál.

Umělci ve Studiu Reál

Klaudie Hlavatá
Lucie Doležalová
Veronika Nemejovská

Klaudie Hlavatá

absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. Ve své tvorbě ztvárňuje otázky intimity a zkoumá její hranice a limity v souvislosti s osobním vnímáním tohoto tématu. Interpretuje subjektivní životní prožitky skrze propojení figurativní malby a kombinace klasické a digitální koláže.
( úryvek z textu Báry Alex Kašparové )


Veronika Nemejovská

Veronika Nemejovská (1986) je absolventkou Ateliéru intermediální konfrontace na Umprum. V poslední době čerpá inspiraci ze zdánlivě úzkého území mezi bděním a sněním. V tomto prostoru se potkává vědomé i podvědomé vnímání situací, které dohromady vytváří hotové kompozice, vizualizace budoucích maleb. Analytický proces někdy přichází v průběhu tvorby nebo dokonce potom, co je obraz hotový a vede k hlubšímu zkoumání tématu i sebe sama.


  
Lucie Doležalová

Absolventka AVU v ateliéru Nových médií 2 u profesorky Anny Daučíkové. Zúčastnila se řady studijních (UMPRUM) a zahraničních stáží (Taipei, Londýn). Její tvorba je multimediální. Pracuje s fotografií a videem, kresbou a performancí. Tématicky se zaobírá tématem těla, prostoru a otázkou manipulace.