Studio Reál


Adresa

Dolní 16
Praha 4-Nusle 
Web: www.instagram.com/real_studio_real
Otevřeno: sobota i neděle

Studio Reál je umělecké studio bádající na poli malby, kresby a objektu, které posouvají zastoupení umělci dál.

Ve studiu tvoří absolventka malířského ateliéru Vladimíra Skrepla pražské Akademie výtvarných umění, Klaudie Hlavatá, grafička Lucie Doležalová a student Ateliér nových médií II na AVU, Dominic Hafner.


Umělci ve Studiu Reál

Klaudie Hlavatá
Lucie Doležalová
Dominik Hafner
Klaudie Hlavatá

absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. Ve své tvorbě ztvárňuje otázky intimity a zkoumá její hranice a limity v souvislosti s osobním vnímáním tohoto tématu. Interpretuje subjektivní životní prožitky skrze propojení figurativní malby a kombinace klasické a digitální koláže.
( úryvek z textu Báry Alex Kašparové )
 

Lucie Doležalová

Absolventka AVU v ateliéru Nových médií 2 u profesorky Anny Daučíkové. Zúčastnila se řady studijních (UMPRUM) a zahraničních stáží (Taipei, Londýn). Její tvorba je multimediální. Pracuje s fotografií a videem, kresbou a performancí. Tématicky se zaobírá tématem těla, prostoru a otázkou manipulace.


Dominik Hafner

Dominik je osoba s velkou citlivostí. Přijímá události a převádí je do umění. Na první pohled to můžeme vidět na procesu jeho práce a její rozmanitostí jako je směsice kreseb, částečně abstraktní malby, filmu, performance, portrétů krelesné uhlem a směsicí materiálů mezi sochou a nalezených objektů. Někdy se maloformátová díla maskují na popraskané zdi a v omítnuté ploše, někdy obrazy stojí volně jako triptych v místnosti. Totéž platí pro herce ve filmu: někdy izolovaná, jindy reagující lidská těla, která tančí a působí před reliéfními zdmi. Spojovacím prvkem v jeho pracích by se dalo říci je především gesto. Široké linie z barev nebo grafitu.