MeetFactory


Adresa

Adresa: Ke Sklárně 3213/15
Praha 5-Smíchov
Web: www.meetfactory.cz
Otevřeno: pátek 15:00 - 20:00 

MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým. Je zde místo pro hudbu, galerii, divadlo a nabízí i program rezidenčních pobytů pro umělce. MeetFactory disponuje v prvním patře budovy prostory o rozloze 3500 m2 s 10 ateliéry. Ročně je poskytuje pro rezidenci až 30ti zahraničním umělcům. Základem jsou mezinárodní rezidence umělců zaměřených na vizuální umění. V průběhu let měla MeetFactory čest hostit umělce z různých částí světa.

To vše najdete v průmyslové budově na Smíchově, ve specifickém prostoru mezi dálnicí a aktivní železniční tratí.

V rámci akce vám bude zpřístupněna rezidenční část budovy, která je běžně veřejnosti uzavřena. Umělci Vám otevřou své ateliéry a provedou prostory. Nebude chybět ani bar se zahrádkou, kde můžete vstřebat všechny zážitky! Pozor! To vše pouze a jen v pátek 17.6. od 15:00 - 20:00


Rezidenti MeetFactory

Antik Danov
Kateryna Mamchur
Klára Čermáková
Laurent Odelain
Mina Nasr
Oksana Proshutya
Urban Space Epics
Yulya Kisil
Maria Toboła
*i pack (Robert Gabriš, Luboš Kotlár a Cat Jugravu)
Antik Danov  

Narodil se v roce 1992 na Ukrajině a zabývá se vícero tvůrčími disciplínami. Vzdělání získal v oboru Design a architektura. V rámci vlastní umělecké praxe se zaměřuje především na motivy a procesy modernity. V letech 2014 až 2019 působil pod pseudonymem tet9l (teta). Od té doby vystupuje pod jménem Antik Danov.

Rezidence "Artist in need" vznikla v rámci platformy Akademie výtvarných umění pro Ukrajinu ve spolupráci s Institutem umění, Artivist Labem a MeetFactory. Jejich společnou snahou je pomoci profesionálním umělcům a umělkyním, kteří prchají z války. Chtějí jim poskytnout pracovní místo, ateliér a ubytování po dobu alespoň tří měsíců a zajistit jim tak minimální životní jistotu.


Kateryna Mamchur

Kateryna Mamchur se narodila v roce 1990 v ukrajinském městě Melitopol. Vysokoškolský titul obdržela na Fakultě ukrajinské a
cizí filologie, výtvarných umění a designu Dniperské národní univerzity Olese Hončara. Jistou dobu také studovala obor
Ilustrace na Uměleckoprůmyslové škole Projector v Kyjevě. Momentálně se zaměřuje na performance a ilustraci. Performativní
umění studuje od roku 2017.

V rámci vlastní tvorby experimentuje s transparencí a neviditelností. Využívá materiály, jako je voda a polyetylen, zabývá se
soužitím v městském prostoru a zkoumá dopady měst nebo míst obecně na performativní činnost. Pracuje s koncepty těla jako
materiálu v umění, feminismu, umění chůze, městského plánování a souvisejícími tématy. K účasti na skupinových performance
zve i další performery.


Klára Čermáková

Klára Čermáková (1992) se narodila na Kladně. V současnosti žije a pracuje v Praze. Její objekty a instalace spojuje propustná hranice mezi přirozeným a umělým, mezi tělem a technologií a – v neposlední řadě – mezi uměním a vědou. Významovou rovinou je pro ni intuitivní tvoření a konstruování, kde základ tvoří samotný materiál a radost z jeho přetváření a objevování. Umění chápe jako specifický způsob komunikace, který zdůrazňuje význam opomíjeného imaginativního a empatického poznávání. Zpochybňuje přílišný důraz na racionální myšlení a upozorňuje na neschopnost současné společnosti skutečně vnímat své okolí. Její zájem také krouží kolem otázek hranic současné práce, sociálních struktur a udržitelné umělecké praxe.

V letech 2014 až 2020 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nejprve v ateliéru Ilustrace a grafiky u Juraje Horvátha. Později v ateliéru Malby u Jiřího Černického a Michala Novotného. Absolvovala stáž v ateliéru Sochařství pod vedením Edith Jeřábkové a Tomáše Uhnáka.


Urban Space Epics

Urban Space Epics je projekt, který založil Darrell Jónsson, básník, programátor a performer v roce 1980. Jeho snahou je propojit experimentální filmovou techniku 20. století s inovativní hudbou a monumentálními pěveckými doprovody, čímž plánuje docílit vytvoření tzv. živého, technicky prostupného kina.


Laurent Odelain

Laurent Odelain se narodil v roce 1985 na odstrčeném venkově jihovýchodní Francie. Jeho domov od šedesátých let minulého století vykořisťují, přetváří a ničí zemědělci a dřevaři. I jeho samotného poznamenala rozlehlá vylidněná krajina, v níž si divočinu sice nenápadně, přesto všudypřítomně od základu podmanil člověk.

Laurent Odelain je snílek. Pracuje s tvary, které se následně stávají součástí jeho vnímavých průzkumů neznámých teritorií. Zatímco se pohybuje v krajině, pídí se po materiálech, jež by poukázaly na filozofické a mýtické postavy a charaktery. V rámci vlastní umělecké praxe pracuje na pomezí performance, sochařství a psaní. Na ně pak navazuje tvorbou videí a fotografií, jimiž zachycuje prvky z krajiny, které vypráví příběhy lidských zásahů. To vše pak prezentuje v instalacích, v nichž se pojí nalezené materiály, jeho formy a obrazy. V dílech tak poodhaluje prostý zážitek ze živoucí poezie, jako by oslavoval existenci a křehkost života tváří v tvář pustošení naší umírající kapitalistické civilizace. Odelaina přitahují především přírodní entity, jež považuje za více než živé a hodné. Řadí se k nim řeky, jezera, hory, nebesa, rostliny a divoká zvířata. Umění pro něj představuje způsob jak je oslavovat jako přísliby naděje. Žije ve francouzském Štrasburku. Během čekání na příchod světa méně poznamenaného lidmi se snaží denně objevovat další a další zázraky.

Za poslední desetiletí vystavoval obrazy a nástroje hned při několika příležitostech ve Francii, Kanadě, Polsku a Německu. V roce 2017 se kupříkladu účastnil rezidencí v uměleckém centru Langage Plus v Almě v kanadské provincii Quebec a na podzim 2021 v centru současného umění Łaźnie v polském Gdaňsku.Mina Nasr

Mina Nasr (*1983) je vizuální umělec z egyptské Káhiry. V rámci vlastního výzkumu se zabývá architekturou, dějinami a zeměpisem. V dílech se zaměřuje na koncept moderní identity a jeho dopad na kulturu koexistence v okolním prostředí. Tyto myšlenky rozvíjí tak, že zkoumá problémy, kterým dnešní společnost čelí. V prvé řadě se zajímá o to, jak vizuální komunikace vytváří šokující scény, jež vyvolávají dialogy. Nasr tvoří papírové sochy, mapy a instalace, které se pak stávají součástí křehkých struktur, co pak záměrně ironicky umisťuje do prostoru. Mezi všemi zahrnutými prvky nakonec vznikají různá dynamická propojení, u nichž není jisté, do jaké míry je možné je uzpůsobit politickému a společenskému dění.


Oksana Proshutya

Oksana Vitalijivna Prošuty se narodila 10. října 1980 v ukrajinském Kyjevě. V rámci vlastní umělecké praxe dbá na obsah sebe sama, zápletku, situaci, symboliku a metafory. Ráda si vymýšlí různé postavy. Během dosavadní kariéry se zabývala různými obory – pracovala jako interiérová designérka, ilustrátorka, divadelní a filmová scénografka, tatérka, kurátorka, malířka obrazových scénářů a tvůrkyně šperků s využitím techniky minankari. Po narození svých tří dětí neměla na tvorbu čas. Tehdy začala s rychlokresbou skic přírody apod. a záhy se do této činnosti zamilovala. Ve stejné době přišla s nápadem vyobrazit život hraček poté, co z nich děti vyrostou. Tím se zrodila série „No toys“ (Žádné hračky). V dílech se snaží docílit rovnováhy mezi vnitřním obsahem a vnějšími projevy lidí, situací a pohledů. Domnívá se, že díky umělecké tvorbě dochází k emocionálnímu propojení mezi autorem a divákem, který nad jeho dílem rozjímá. V roce 2019 založila výtvarný ateliér, kde učí děti kreslit a vnímat krásu v okolí. Loni zase věnovala hodně času a pozornosti improvizačnímu divadlu Black Square. Dramatu propadla již v útlém věku a se vším, co se nedokáže vměstnat na papír, spoléhá na plastický jazyk divadla.

Yulya Kisil

Rezidence "Artist in need" vznikla v rámci platformy Akademie výtvarných umění pro Ukrajinu ve spolupráci s Institutem umění, Artivist Labem a MeetFactory. Jejich společnou snahou je pomoci profesionálním umělcům a umělkyním, kteří prchají z války. Chtějí jim poskytnout pracovní místo, ateliér a ubytování po dobu alespoň tří měsíců a zajistit jim tak minimální životní jistotu.

Maria Tobola

Maria Toboła se narodila v roce 1987 v polském Lešnu. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Poznani. Studium pak završila v ateliéru Audiosfera Leszeka Knaflewskiho na Katedře intermédií. V rámci vlastní tvorby se zaměřuje na sochařství, performance, video, instalace, poezii a zpěv. V dílech mnohdy používá slovní hříčky, dvojsmysly, ironii, absurditu a humor. Své projekty považuje za hloupé a nevkusné příklady konceptuálního umění.

 *i pack (Robert Gabriš, Ľuboš Kotlár a Cat Jugravu)

*i pack představuje uskupení divokých queer umělců, kteří bojují proti patriarchálním, heteronormativním a rasistickým předsudkům v institucích.
K založení nezávislého kolektivu *i pack došlo vcelku nedávno. Jeho členy jsou tři osobnosti, které vzájemně splynuly díky společným mezioborovým a kritickým zájmům. Cílem romské nebinární queer skupiny Roberta Gabriše, Ľuboše Kotlára a Cat Jugravu je utvořit nové narativy. *i pack se zabývá konfliktem konceptů identity, otázek sounáležitosti a queer tužeb s rasistickými předsudky a cisheteronomartivní patriarchální společností. Kolektiv si klade za úkol položit pevné základy chráněných prostorů, co nebudou přítomné komunity ani jejich spojence nikterak omezovat.